Έκδοση 1.1 εφαρμογής

promovies August 18, 2019

Έκδοση 1.1

# Διορθώσεις σφαλμάτων
1. Πλήρης οθόνη.
2. Αδρανοποίηση οθόνης.
3. Διορθώθηκαν ορισμένα προβλήματα.

# Βελτιώσεις
1. Πλέον μπορείτε να κάνετε ανανεώσει μέσα στην εφαρμογή.

Αν δεν σας βγάζει να κάνετε αναβάθμιση για την καινούργια έκδοση τότε θα πρέπει να κάνετε απεγκατάσταση και ξανά εγκατάσταση.

Categories