Έκδοση 1.3 εφαρμογής

promovies September 2, 2019

# Διορθώσεις σφαλμάτων
1. Όταν πατάμε το κουμπί για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα επιστρέφει κανονικά.
2. Μέτα την πλήρη οθόνη μπορείτε να κάνετε αναζήτηση χωρίς να κολλάει η μηχανή αναζήτησης.

Categories