Δημοσκόπηση – Poll

promovies September 12, 2018

Γεια σας μετά από ένα μισό χρόνο λειτουργίας του ιστοτόπου θα πρέπει να αποφασίσετε δυστυχώς, η δημοσκόπηση θα είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

(Συνδρομή θα είναι η 3-4-5 ευρώ το μήνα ).

Hello after half a year running site you have to decide unfortunately the poll will be up to 31 october.

(Subscription will be 3-4-5 euros per month).

Παρακαλώ ψηφίστε – Please vote

Categories