Εμφάνιση οθόνης smartphone στην τηλεόραση (Κατοπτρισμός οθόνης) (παράδειγμα Sony)

PromoviesJanuary 30, 2018Views 280

Μπορείτε να χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης για να εμφανίσετε την οθόνη της συσκευής σας σε τηλεόραση ή άλλη μεγάλη οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλώδιο σύνδεσης. Η τεχνολογία Wi-Fi Direct® δημιουργεί ασύρματη σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών, ώστε να μπορείτε να κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες Ταινιες και Σειρες σας. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ακούσετε μουσική από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα ηχεία της τηλεόρασης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης , η ποιότητα της εικόνας μπορεί μερικές φορές να επηρεάζεται αρνητικά, αν υπάρχει παρεμβολή από άλλα δίκτυα ‎Wi-Fi .

Για να κατοπτριστεί η οθόνη της συσκευής σας στην οθόνη μιας τηλεόρασης

  1. Τηλεόραση: Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό χρήστη της τηλεόρασής σας, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης.
  2. Η συσκευή σας: Βρείτε και πατήστε τις επιλογές Ρυθμίσεις > Σύνδεση συσκευής > Κατοπτρισμός οθόνης.
  3. Πατήστε Έναρξη.
  4. Πατήστε OK και επιλέξτε μια συσκευή.
Για να μπορέσει να εκτελεστεί η λειτουργία, η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τον κατοπτρισμό οθόνης βάσει Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τον κατοπτρισμό οθόνης, ενδέχεται να πρέπει να αγοράσετε χωριστά έναν προσαρμογέα ασύρματης οθόνης. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε τον κατοπτρισμό οθόνης, μη καλύπτετε την περιοχή της κεραίας ‎Wi-Fi της συσκευής σας.
Categories