Διεγραφη το Facebook

PromoviesJanuary 8, 2018Views 180

Τελικά μας το διέγραψαν

New Facebook ΕΔΩ

Αφαιρέσαμε ή απενεργοποιήσαμε την πρόσβαση στο παρακάτω περιεχόμενο που είχατε δημοσιεύσει στο Facebook, επειδή ειδοποιηθήκαμε ότι το συγκεκριμένο περιεχόμενο παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων:

Αν πιστεύετε ότι αυτό το περιεχόμενο δεν θα έπρεπε να έχει αφαιρεθεί από το Facebook, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον καταγγέλλοντα για να λύσετε το πρόβλημα:

Αριθμός προειδοποίησης: …………………………

Στοιχεία επικοινωνίας
Όνομα: …………………………
Email: ……………………….

Αν επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την επαναφορά του καταγγελλόμενου περιεχομένου, ο καταγγέλλων θα πρέπει να μας στείλει σχετικό email στο οποίο θα αναφέρεται και ο αριθμός της αρχικής αναφοράς. Σημείωση: Ο καταγγέλλων δεν είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο αίτημά σας.

Το Facebook συμμορφώνεται με τις διαδικασίες κοινοποίησης και αφαίρεσης περιεχόμενου που ορίζονται στην παράγραφο 512(c) του νόμου DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Αν πιστεύετε ότι αυτό το περιεχόμενο αφαιρέθηκε είτε κατά λάθος είτε λόγω λανθασμένης ταυτοποίησης, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση βάσει του νόμου DMCA. Για το σκοπό αυτό, συμπληρώστε την αυτοματοποιημένη φόρμα στη διεύθυνση ……………………………..
Σας συνιστούμε να εξετάσετε το περιεχόμενο που έχετε δημοσιεύσει στο Facebook, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε δημοσιεύσει άλλο περιεχόμενο που παραβιάζει δικαιώματα. Σύμφωνα με την πολιτική μας, κλείνουμε τους λογαριασμούς που κρίνουμε ότι έχουν παραβιάσει επανειλημμένα διάφορα δικαιώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας στη διεύθυνση ………………………..

Η ομάδα του Facebook

Categories

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published
Website